måndag 10 augusti 2009

Kryptjänst ligger i

Tiden är inne. För nattfjärilar och pappa Långben. Jag avskyr sådana djur. Maken har därför ett specialuppdrag - han är den s k Kryptjänsten, dvs rycker ur och räddar den värnlösa kvinnan från fladdrande vingar och långa läskiga ben. I kväll har han haft att göra!

Inga kommentarer: