tisdag 9 december 2008

Det papperslösa kontoret - en utopi

Digitala medier i alla ära, men när man ska läsa längre texter så krävs ändå tryckta bokstäver på papper. Idag har en lagrådsremiss presenterats som är av intresse för Företaget, där jag har min dagliga syssla. Dryga 500 sidor på PC låter sig inte enkelt att hanteras.
Jag har därför, sedan strax före kl 11, ägnat dagen åt att skriva ut dessa tätskrivna sidor. Är väl snart uppe i 5000 ark.
Papperslöst är INTE ordet på vårt kontor.

Inga kommentarer: